دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت سه شنبه 26 شهریور 1398
کارگاه های آموزشی سال 97 (1397-12-25)


 

 

کارگاه آموزشی سال 97 
 
اسلاید

مکان برگزاری

مدرس/ مدرسین 

گروه هدف

تاریخ برگزاری/

ساعت

عنوان کارگاه


ردیف

محل مراکز تحقیقاتی
 
 حسن عباسپور- زلیخا رنجبر- نرگس برجی
 اعضای هیات علمی و مکارشناسان مراکز تحقیقاتی  
 
سه شنبه هر هفته
(با هماهنگی)
 معرفی سامانه ها و منابع اطلاعاتی
 
1
 اسلاید  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
  رامین صولتی اعضای هیأت علمی و محققین   
ساعت 8 تا 13
6 تیر 97
کارگاه جستجوی منابع الکترونیک (دوره اول)  
 
2
  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت   
مهندس اعظمی
شرکت مهندسی فرآیدا
 اعضای هیأت علمی و محققین  
ساعت 8 تا 13
26 تیر 97
 کارگاه آموزشی Scopus- Scienece Direct- Mendeley
 
3
   دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
مهندس اعظمی
شرکت مهندسی فرآیدا
 
 اعضای هیأت علمی و محققین  
ساعت 8 تا 13
  27 تیر 97
 
کارگاه آموزشی Clinical key 
 
 4
  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  حسن عباسپور- زلیخا رنجبر- نرگس برجی  اعضای هیأت علمی و محققین 
ساعت 8 تا 13
3 مرداد 97
 معرفی سامانه ها و منابع اطلاعاتی
 
5
 اسلاید دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت دکتر پیام کبیری اعضای هیأت علمی علوم پایه
 
18دی
8:30 تا 10:30
 
 معرفی ابزارهای پژوهش و سامانه نوپا 6
اسلاید سالن آمفی تأتر بیمارستان رازی دکتر پیام کبیری
اعضای هیأت علمی علوم بالینی  
18دی
12:30 تا 11
 

آشنایی با نظام نوین اطلاعات بالینی و نقش آن در تصمیم سازی و اثر بخش درمانی
7
اسلاید
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت دکتر پیام کبیری اعضای هیأت علمی و محققین
19 و 20 دی
ساعت 13:30-8:30
 
 
کارگاه چگونه یک مقاله مروری نظام مند بخوانیم
(سیستماتیک)
8
اسلاید مرکز بهداشت شهرستان رشت زلیخا رنجبر کارشناسان مرکز بهداشت ۲۳دی جستجوی منابع اطلاعاتی 9
کتابخانه مرکزی زهرا پورحبیبی  کتابداران

10 بهمن

ساعت 13-8:30

    آشنایی با نرم افزار SPSS ویژه   کتابداران 10
 اسلاید کتابخانه مرکزی زلیخا رنجبر  کتابداران

15 بهمن

 ساعت 12-8:30

معرفی سامانه های نوپا(1) 11
اسلاید بیمارستان ولایت زلیخا رنجبر کادر پرستاری

24 بهمن

ساعت 12-11

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی 12