دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت سه شنبه 26 شهریور 1398
کارگاه های آموزشی سال 96 (1397-01-28)


Image result for ‫کارگاه‬‎

 

برنامه کارگاه های آموزشی سال 96

مکان برگزاری 

مدرس/ مدرسین 

گروه هدف

تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

ردیف

دانشکده پرستاری و مامایی رشت

ابوذر رمضانی

کارشناسان مراکز تحقیقات

96/2/18

جستجو در منابع الکترونیکی

 1

کتابخانه مرکزی

زلیخا رنجبر- نرگس برجی

اعضای هیات علمی و محققین و کارشناسان مراکز تحقیقات دانشگاه

96/2/30

آشنایی با سامانه علم سنجی، پایگاه های استنادی، تشخیص نمایه و اعتبارسنجی مجلات

 2

دانشکده پرستاری و مامایی رشت

ابوذر رمضانی

هیات علمی پایه

96/4/25

کارگاه جستجوی منابع

 3

دفتر معاونت تحقیقات

نرگس برجی

کارشناسان مراکز تحقیقاتی

96/7/17

مفاهیم علم سنجی و جستجو در پایگاه های استنادی

 4
 
 بیمارستان رازی
  رامین صولتی  هیات علمی

 96/914

  جستجوی منابع الکترونیک
 5
 معاونت آموزشی
 آقای عباسپور هیات علمی

 96/9/25

معرفی پورتال کتابخانه و پایگاه وب آو ساینس
 
 6
 معاونت آموزشی  نرگس برجی هیات علمی 

96/9/25

معرفی پایگاه اسکوپوس
 
 7
 دانشکده پرستاری و مامایی رشت
 رامین صولتی
 کتابداران  96/11/25  کتابدار بالینی