دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت سه شنبه 26 شهریور 1398
کارگاه های آموزشی سال 95 (1397-01-28)


 

Image result for ‫کارگاه‬‎

 

برنامه کارگاه های آموزشی سال 95

 فایل کارگاه
 مدرس/ مدرسین  گروه هدف  تاریخ برگزاری عنوان کارگاه   ردیف
کار عملی با پایگاه های استنادی زلیخا رنجبر مراکز تحقیقاتی 6/7/95 علم سنجی
 
1
دریافت فایل نرگس برجی

هیات علمی

7/7/95

علم سنجی

 

2

دریافت فایل رامین صولتی و بهزاد بشارتی مراکز تحقیقاتی و دستیاران تخصصی و کتابداران 28/9/95
کتابدار بالینی
 
 
3
دریافت فایل ابوذر رمضانی هیات علمی
95/11/13
 جستجوی منابع الکترونیک
 
4
   نرگس برجی  کتابداران  95/12/10
علم سنجی
 
 5
  نرگس برجی   کتابداران  95/12/11   علم سنجی
 
6
   رامین صولتی و بهزاد بشارتی  کارشناسان کتابداری 95/12/14 
کتابدار بالینی
  
 7
   نرگس برجی
 هیات علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات
95/12/19   شاخص های کاربردی علم سنجی 8
   زلیخا رنجبر
 هیات علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات  95/12/19  معرفی سامانه علم سنجی هیات علمی و تکمیل اطلاعات  9
  حسن عباسپور
 هیات علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات

 95/12/19

مجلات تقلبی  10