دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت جمعه 1 آذر 1398
کارکنان دانشگاه (1398-08-12)


مشخصات کتابداران و نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

سمت 

محل خدمت 

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی 

نام و نام خانوادگی 

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

Centlib@gums.ac.ir

کتابخانه مرکزی

کارشناسی ارشد

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

حسن عباسپور

مدیریت نرم افزار و پورتال کتابخانه مرکزی، کتابخانه دیجیتال و علم سنجی

013-33337634-sci@gums.ac.ir

کتابخانه مرکزی

کارشناسی ارشد

مدیریت اطلاعات

زلیخا رنجبر

مسئول بخش سفارشات و فهرست نویسی 

      maryamsimjoo@yahoo.com

کتابخانه مرکزی

کارشناسی

کتابداری

مریم سیم جو

بخش پایان نامه

M.tafreshi@yahoo.com

کتابخانه مرکزی

کارشناسی ارشد

کتابداری و اطلاع رسانی

مریم غنی پور

مسئول بخش امانت، بخش نشریات، تسویه حساب

01333325038  zahrahaghbin@gmail.com

کتابخانه مرکزی

کارشناسی ارشد

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

زهرا حق بین

بخش علم سنجی

ketabdar.iranzamin@gmail.com

کتابخانه مرکزی کارشناسی ارشد علم سنجی نرگس برجی

بخش امانت

 

کتابخانه مرکزی

کاردانی

کتابداری

خدیجه نوروزیان

بخش امانت، بخش انبارداری

 

کتابخانه مرکزی

دیپلم

علوم انسانی

انوش دلزنده

مسئول دفتر و اتوماسیون اداری 


کتابخانه مرکزی

دیپلم

کامپیوتر

فاطمه ملکیان

بخش  نشریات و پایان نامه

farzanejahed@gmail.com

دانشکده پزشکی

کارشناسی

کتابداری

فرح جاهد نما

بخش فهرست نویسی فارسی و بخش اینترنت و اطلاع رسانی

Noroozmehr91@yahoo.com

دانشکده پزشکی

کارشناسی

کتابداری

صدیقه نوروز مهر

بخش فهرست نویسی لاتین

Imani_20@yahoo.com

دانشکده پزشکی

کارشناسی ارشد

کتابداری و اطلاع رسانی

فتانه ایمانی

بخش امانت

shahbanou60@yahoo.com

دانشکده پزشکی

دیپلم

-

شهربانو فلاح

رئیس کتابخانه

zohrehakbarnezhad@yahoo.com

دانشکده دندانپزشکی

کارشناسی ارشد

مدیریت اطلاعات

زهره علی اکبر نژاد

کتابدار

masomeh_pourali@yahoo.com

دانشکده دندانپزشکی

کارشناسی ارشد

مدیریت اطلاعات

معصومه پورعلی

مسئول کتابخانه

r.ghorbani.b@gmail.com

دانشکده داروسازی

دانشجوی دکترا

کتابداری و اطلا ع رسانی

رقیه قربانی بوساری

کتابدار

Roo.mostafapoor@gmail.com

دانشکده داروسازی

کارشناسی ارشد

کتابداری و اطلا ع رسانی

روزبه مصطفی پور

   رئیس کتابخانه

  niknami4981@gums.ac.ir

دانشکده پرستاری رشت

کارشناسی ارشد

مامایی

مریم نیکنامی

                                     مدیر کتابخانه                                              r_soulati@yahoo.com

دانشکده پرستاری رشت

کارشناسی ارشد

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

رامین صولتی ماسوله

مسئول پایان نامه ها و نشریات

Behshad-7@yahoo.com

دانشکده پرستاری رشت

کارشناسی ارشد

مدیریت اطلاعات

شراره خدمتکار

مسئول اینترنت

s_mehmankhah-s@yahoo.com

دانشکده پرستاری رشت

کارشناسی ارشد

مدیریت

سمانه مهمانخواه

مسئول خدمات عمومی

zahra.sotoude@yahoo.com

دانشکده پرستاری رشت

کاردانی، کارشناسی

کتابداری، حسابداری

زهرا ستوده

کتابدار بخش امانت 

دانشکده پرستاری رشت

کارشناسی

روانشناسی

مریم رحمتی

 

کتابدار بخش امانت

دانشکده پرستاری رشت

دیپلم

بهداشت

آذر هادی پور

 

مسئول بخش تکثیر و خدمات

دانشکده پرستاری رشت

سیکل

-

رسول نیکجوی فلکدهی

 

مسئول کتابخانه

f_shahbazpoor@yahoo.com

دانشکده بهداشت

دیپلم

علوم انسانی

فاطمه شهبازپور

کتابدار

 

دانشکده بهداشت

کارشناسی

بهداشت عمومی

معصومه روحی زاده

کتابدار

ramezani.aboozar@gmail.com

دانشکده پرستاری... لنگرود

دانشجوی دکترا

 اطلاع رسانی پزشکی

ابوذر رمضانی

کتابدار

Lib.shargh@gmail.com

دانشکده پرستاری... لنگرود

کارشناس ارشد

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

فاطمه رمضانی پاکپور لنگرودی

کتابدار

molazadeh271@gmail.com

دانشکده پرستاری... لنگرود

کارشناس

کتابداری

فرزانه ملازاده

مسئول کتابخانه

Shabankareh_1385@yahoo.com

پردیس بین الملل

کارشناسی ارشد

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

مریم شبانکاره

کتابدار بخش امانت

Mojdepourbohlool@gmail.com

پردیس بین الملل

کارشناسی

مامایی

مزده پوربهلول

مسئول کتابخانه

 

بیمارستان امیرالمومنین

کارشناس

کتابداری

جمائیل پوراحمدی

کتابدار

 

بیمارستان امیرالمومنین

کارشناس

ریاضی

محمدرضا نیکوخصال

کتابدار

Behzad.besharati@gmail.com

بیمارستان شفا

کارشناس

کتابداری

بهزاد بشارتی

مسئول کتابدار

masomeh652@yahoo.com

بیمارستان حشمت

کارشناس

کتابداری

معصومه لطفی

کتابدار

khaterehhedayati71@gmail.com

بیمارستان حشمت

کارشناس

بهداشت حرفه ای

خاطره هدایتی

کتابدار

alidoost@yahoo.com

بیمارستان الزهرا

کارشناس ارشد

پرستاری

طاهره علیدوست

کتابدار

z.bamorovat1365@yahoo.com

بیمارستان الزهرا

کارشناس

کارشناس حسابداری

زکیه بامروت 

کتابدار

nasimbabar57@gmail.com

بیمارستان رازی

کارشناس

کتابداری و اطلاع رسانی

سارا بابایی نیا

کتابدار

بیمارستان رازی

دیپلم

اقتصاد

انوش دژند

 

کتابدار

Mokaram88@yahoo.com

بیمارستان پورسینا

دیپلم

تجربی

مکرم ذرات داخلی پرست

کتابدار

Shahin29@yahoo.com

بیمارستان پورسینا

کارشناس

ادبیات فارسی

کلثوم واعظی

کتابدار

leilayahaghi@yahoo.com

بیمارستان پورسینا

کارشناس ارشد

مدیریت اطلاعات

لیلا یاحقی

مسئول کتابخانه

sadeghi4340@gmail.com

بیمارستان17 شهریور

کارشناس

حسابداری

زینب صادقی

کتابدار

amir.shahbazpour@gmail.com

بیمارستان17 شهریور

کارشناس

مدیریت دولتی

امیر شهبازپور

مسئول کتابخانه

dolatniya.e@gmail.com

بیمارستان ولایت کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی الهه دولت نیا