دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت چهارشنبه 1 آبان 1398
قوانین رزرو، تمدید ودیرکرد (1398-07-13)


 

قوانین رزرو، تمدید ودیرکرد

کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

مقدار/تعداد عنوان
1
حد اكثر تعداد رزرو يك نسخه از كتاب
2
حداكثر تعداد كتاب كه كاربر مي تواند رزرو كند
24
تعداد ساعت هايي كه كتاب رزرو شده براي فرد اول رزرو كننده بايد در كتابخانه بماند
24
تعداد ساعت هايي كه كتاب رزرو شده براي ساير افراد رزرو كننده بايد در كتابخانه بماند
1
حداكثر تعداد بار تمديد
1
تعداد روز مجاز باقيمانده از امانت جهت تمديد
1
تعداد روز باقيمانده ازموعد بازگشت كتاب امانتي جهت اطلاع رساني به كاربران از طريق ايميل
2
تعداد روز گذشته از موعد بازگشت كتاب جهت ارسال ايميل به كاربران
5000
بيشترين مبلغ مجاز بدهي(ريال)
50
حداكثر تعداد روز مجاز تاخير
5
حداكثر ساعت براي تحويل موقت
400
مبلغ جريمه براي يك ساعت تاخير تحويل موقت(ريال)
720
حداكثر تعداد ساعت مجاز تاخير تحويل موقت پرداخت نشده