دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت چهارشنبه 1 آبان 1398
ایجاد رده در محل (1397-06-31)


 

  

اگر بخواهید به یک پایان نامه یا کتاب موجود در کتابخانه خود(با توجه به سیاست کتابخانه خود)،  رده ای غیر از  رده همان کتاب و پایان نامه موجود در نرم افزار اختصاص دهید می توانید برای جلوگیری از افزودن رکورد اضافی در نرم افزار به دو طریق، رده در محل ایجاد کنید:

روش 1:

الف- انتخاب گزینه ی ویرایش در رکورد منبع مشترک.

 


 

ب- انتخاب گزینه رده در مرحله در انتهای کاربرگه

  

 

روش 2:

-        انتخاب گزینه رده در محل در رکورد منبع مشترک

 


در هر دو روش 1 و 2  بعد از انتخاب گزینه رده در محل،پنجره زیر نمایش داده می شود:

 

-     با انتخاب گزینه اضافه و سپس انتخاب مرکز یا محل نگهداری منبع  و تکمیل و ذخیره اطلاعات می توانید رده در محل ایجاد کنید.

 

 ایجاد رده در محل برای مرکز شما  

شماره رده مورد نظر خود برای منبع را در کادرهای مربوطه وارد کنید

 

 موضوعی را که بر اساس آن به منبع،رده جدید اختصاص داده اید تایپ نمایید

واحد محل نگهداری را انتخاب کنید

 نوع رده را NLM انتخاب کنید

 


 

این رده بعنوان شماره راهنما برای راهنمایی کاربران و همکاران بخش فهرست نویسی،در بخش محل نگهداری (در قسمت پایین  هر رکورد)،قابل نمایش است.(از همین بخش می توانید برچسب عطف هم چاپ نمایید)

 

 

 

                                                                                                   موفق باشید

                                                                                                                                           رنجبر