دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه گیلان
نقشه سایت جمعه 22 آذر 1398
صفحه اصلی پورتال > کارگاه های آموزشی
کارگاه ها و نشست ها

کارگاه ها

Image result for ‫کارگاه‬‎

 

 

 

 

کارگاه های آموزشی سال 98 
کارگاه های اموزشی سال 97
کارگاه های آموزشی سال 96
کارگاه های آموزشی سال 95

 

 

 


 

اعضا کمیته آموزش کتابخانه مرکزی :

نام و نام خانوتدگی 

                 محل کار

آقای حس عباسپور کتابخانه مرکزی
خانم زلیخا رنجبر کتابخانه مرکزی

نرگس برجی

کتابخانه مرکزی

آقای رامین صولتی

دانشکده پرستاری رشت

آقای ابوذر رمضانی
دانشکده شرق گیلان
خانم آرزو غمگسار دانشکده شرق گیلان

خانم رقیه قربانی

دانشکده داروسازی

خانم مریم غنی پور

کتابخانه مرکزی

خانم سیده سنا علوی دانشکده دندانپزشکی

   

 فایل های آموزشی کارگاه ها