صفحه پرسش از کتابدار
سوال پاسخ
آيا امكان تغيير رمز عبور براي كاربران وجود دارد؟ بله- براي تغيير ،ابتدا با كلمه و رمز عبور خود وارد شده و بعد....
چگونه مي توان پيام هاي عمومي و خصوصي را ارسال يا دريافت كرد؟ جهت دريافت پاسخ به پيوند راهنماي زيز مراجعه كنيد: http:/....
تمديد كتاب دقيقا چه زماني انجام مي شود ؟ تمديد كتاب يك روز قبل از موعد بازگشت كتاب بايد انجام شود.
سوال پاسخ